Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, bijvoorbeeld het (ver-)bouwen of slopen van een woning, heeft vaak een vergunning nodig. U krijgt dan te maken met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wabo. Daar komt bij dat te allen tijde voldaan moet worden aan het Bouwbesluit. In dit besluit staan de technische minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu.

Ook wanneer een verbouwing vergunningsvrij is, heeft u bouwtekeningen nodig voor het aanvragen van een offerte bij bouwbedrijven.

Bouwkundig Tekenbureau Schipper kan uw bouwaanvraag verzorgen vanaf het schetsontwerp tot en met de benodigde bouwkundige tekeningen.

 

 

      

Wat kan ik voor u betekenen?

Ik verzorg het bouwkundig tekenwerk van voorlopig schetsontwerp tot en met het verzorgen van de benodigde vergunningen voor o.a.:

- Dakkapel

- Dakopbouw

- Aanbouw

- Bijgebouw (b.v. schuur, garage)

- Nieuwbouw van woning en/of bedrijfsruimte   

Werkwijze

Om het voor u overzichtelijk te maken, heb ik mijn werkwijze in 2 fasen verdeeld. Uiteraard is het mogelijk om deze punten naar uw wens aan te passen en bij te stellen

Fase 1   

- Kennismaking en bespreking van de plannen voor het bouwproject

- Uitbrengen van eventuele offerte

- Toetsing van het bestemmingsplan (gemeente)

- Voorlopig ontwerp maken en bespreken

- Maken van definitief ontwerp en bespreken gemeente

Fase 2 

- Maken van bestektekeningen

- Regelen van de benodigde berekeningen volgens het bouwbesluit

- Regelen van de constructieve berekeningen

- Verzorgen van de bouwaanvraag (gemeente)

 

 

Alles gebeurt met een professionele en deskundige aanpak, en voor een redelijke prijs.

 

Heeft u plannen voor bouw of verbouw of wilt u meer informatie, neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend informatief en oriënterend gesprek.

 

Het is te allen tijde mogelijk dat ik op de locatie zelf de nodige details opneem om uw ideeën en wensen zo goed mogelijk te verwerken in de tekening. Komt u er zelf niet helemaal uit, dan zoeken we samen naar de meest  optimale oplossing.

 

 

Bouwkundig Tekenbureau Schipper zet zich in voor een prettige samenwerking, met als eindresultaat de realisatie  van uw plannen!